مركز تحقيقات نانوفناوری در علوم زيستی و پزشكی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف گسترش آموزش، پژوهش، برطرف كردن نيازهای جامعه پزشكی كشور و ارايه محصول در حوزه نانو فناوری پزشكی از سال 1392 کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز كرده است.

Feature Slides

انتخاب برخی اعضای مرکز به عنوان پژوهشگران برتر

خانم دکتر نگار آذرپیرا
آقای دکتر محمد حسین معتضدیان
آقای دکتر مهدی جهانگیری
خانم دکتر نغمه ستاراحمدی
خانم دکتر لیلا معزی
از اعضای مرکز، این عزیزان به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه معرفی و در آئین تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه از ایشان تقدیر گردید. مرکز تحقیقات نانوفناوری در علوم زیستی و پزشکی به نوبه خود تبریک گفته و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان دارد.

کسب موافقت پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی در مرکز

به دنبال بازدید نماینده محترم وزارت بهداشت از مرکز و ارزیابی پتانسیل های نیروی انسانی، تخصصی و امکانات، دوره دکترای تخصصی پژوهشی در مرکز در رشته نانوفناوری پزشکی راه اندازی گردید. بر این اساس، از سال تحصیلی 1396 (که پذیرش دکترای تخصصی پژوهشی نیز از طریق آزمون خواهد بود)، مرکز اقدام به پذیرش دانشجو خواهد نمود. 


فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکترا

مرکز تحقیقات نانوفناوری در علوم زیستی و پزشکی در نظر دارد تا دو نفر پژوهشگر پسادکترا را بکار گیرد. موضوعات تحقیق در رابطه با اولویت های پژوهشی مرکز بوده و متقاضیان باید رزومه علمی قوی شامل مقاله چاپ شده در جورنال های با ضریب تاثیر بالاتر از 5 داشته باشند. متقاضیان می توانند درخواست و رزومه خود را به ایمیل hheli7@yahoo.com ارسال نمایند.


فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکترا در مرکز تحقیقات نانوفناوری در علوم زیستی و پزشکی

مرکز تحقیقات نانوفناوری در علوم زیستی و پزشکی در نظر دارد تا بر اساس برنامه فدراسیون سرآمدان علمی ایران و با هدف حمایت از فارغ التحصیلان توانمند مقطع دکتری تخصصی و استفاده از توانمندی آنها در انجام پژوهش های معتبر، یک نفر پژوهشگر پسا دکترا را در زمینه نانوفناوری پزشکی و در راستای اولویت های تحقیقاتی این مرکز جذب نماید. ادامه ...


فراخوان همکاری در برنامه جامع کاربرد فناوری نانو در تشخیص بیومارکرها


مرکز تحقیقات نانوفناوری در علوم زیستی و پزشکی در نظر دارد تا در راستای اهداف مرکز، برنامه جامعی در خصوص روش های تشخیص بیومارکرها اجرا نماید. ادامه...

 

 

Affiliation مرکز تحقیقات نانوفناوری در علوم زيستی و پزشكی:

فارسی: مرکز تحقیقات نانوفناوری در علوم زيستی و پزشكی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 

English:  Nanomedicine and Nanobiology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran


فراخوان پذیرش دانشجو در قالب طرح گرنت اساتید فرهیخته وزارت بهداشت

مرکز تحقیقات نانوفناوری در علوم زیستی و پزشکی در نظر دارد برای سال 1396 سه دانشجو را در قالب طرح گرنت اساتید فرهیخته وزارت بهداشت و تخصیص دستیار پژوهشی به این اساتید، جهت همکاری دعوت نماید.
ادامه ...


کسب موافقت پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی در مرکز

به دنبال بازدید نماینده محترم وزارت بهداشت از مرکز و ارزیابی پتانسیل های نیروی انسانی، تخصصی و امکانات، دوره دکترای تخصصی پژوهشی در مرکز در رشته نانوفناوری پزشکی راه اندازی گردید. بر این اساس، از سال تحصیلی 1396 (که پذیرش دکترای تخصصی پژوهشی نیز از طریق آزمون خواهد بود)، مرکز اقدام به پذیرش دانشجو خواهد نمود.


فراخوان همکاری در برنامه جامع فناوری نانو در لیشمانیوز


مرکز تحقیقات نانوفناوری در علوم زیستی و پزشکی در نظر دارد تا در راستای اهداف مرکز، برنامه جامعی در خصوص روشهای تشخیص و درمان لیشمانیوز با مشارکت اعضای مرکز و همکاری دیگر اعضاء هیات علمی دانشگاه اجرا نماید. ادامه ...